ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΠΙΣΩ

«ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΠΙΣΩ».
Γιατί την έχω χάσει,
αλλά και για έναν άλλο λόγο …
ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ...

Ένδοξη για τους άλλους.
Αγέρωχη στα σχολεία.
Τιμημένη από τους Έλληνες.

και τώρα 1974-2015
ΠΡΟΔΩΜΕΝΗ από Πολιτικούς και Πολίτες.

Όλοι για την πάρτι μας
σχεδόν κάνεις για την Πατρίδα.

«ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΠΙΣΩ»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...