Θρησκεία Πατρίδα Ελευθερία (Ι)

Θρησκεία Πατρίδα Ελευθερία
δεν υποστέλλεται η σημαία,
δεν θα σιγήσει η καμπάνα

 

βαρέθηκα πραγματικά τους πολιτικούς.
μας πήραν την αξιοπρέπεια.
μας πήραν τις οικονομίες μας.

δεν θα τους δώσουμε και την ψυχή μας.

θα πολεμήσουμε το κόμμα που μας αγνοεί.

<>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...