όχι άλλα ψέματαόπου ακούς πολλά
κεράσια,
κράτα και μικρό καλάθι.
όχι άλλα ψέματα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...