Με τρείς γραμμές, ίσως και τέσσαρες.


Υποθέτω …


ψηφίζουμε για την αξιοπρέπεια.

θέλουμε την ζωή μας.

κάποιοι, κάτι, μας χρωστούν.

Ελευθερία και Ανεξαρτησία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...